"Dromen van een betere toekomst behoort blijkbaar nog niet tot het verleden. Er staat ook teveel op het spel om daarvan af te zien: het overleven van de natuur en van toekomstige generaties.

Daarom is het de hoogste tijd het visionaire gedachtengoed weer op te pakken, zonder overigens in het totalitarisme te vervallen waarvoor zo terecht gewaarschuwd wordt.

De heersende en eenzijdige toekomstvisie van: versterking van de concurrentiekracht, rationalisatie, productiegroei en snellere transportwegen vraagt dringend om een tegenhanger.
Een grote varieteit aan toekomstbeelden is gevraagd die brede delen van de bevolking aanspreekt en stimuleert om mee te denken en te discussieren over een leefbare toekomst voor onze overbevolkte en zo kwetsbare planeet"

~ Liesbeth Bakker

Introductie

Stichting S ontwikkelt, begeleidt en coördineert projecten waarin concreet wordt gewerkt aan een duurzame toekomst.
Het visionaire, het lange termijn denken is daarbij essentieel.

Een duurzame ontwikkeling kan alleen worden gerealiseerd als het lange termijn denken het uitgangspunt wordt voor het handelen in politiek en maatschappij. De in onze projecten ontworpen toekomstbeelden zijn een instrument om de maatschappij waarin wij leven kritisch te beschouwen, vanzelfsprekendheden aan de kaak te stellen en nieuwe kansen op het gebied van het verduurzamen van de samenleving te ontdekken. Het gaat ons niet alleen om denken, praten, vergaderen, maar vooral om DOEN! Hoe kunnen de toekomstbeelden worden gerealiseerd, welke concrete acties, welke concrete maatregelen kunnen worden genomen om de Wereld van Morgen dichterbij te brengen.

Onze website is nog volop in ontwikkeling.
Zoekt u contact of wilt u nadere informatie, dan bent u hartelijk welkom@stichtings.eu